Distribution av appen

När vi mottagit er beställning så får ni tillgång till appen på följande sätt:

 

1. Huvudansvarig på förskolan mailar oss en sammanställning av e-postadresser för de pedagoger som skall ha tillgång till appen. Faktura skickas ut från oss till ansvarig på förskolan.


2. Vi aktiverar licenser för dessa pedagoger samt skapar konton åt dessa.


3. Kontouppgifter för inloggning mailas till respektive pedagog.


4. Pedagogerna laddar ner Flaxdax-appen via AppStore eller GooglePlay.


5. Pedagogerna loggar in i Flaxdax-appen och kan byta lösenord på kontot.

 

Fakturering

Betalning sker via faktura som utfärdas av Playful Waves AB via e-post. 30 dagars förfallotid gäller.

 

Underhåll

Upptäcker ni buggar i appen så går det bra att höra av sig till info@flaxdax.com och rapportera detta.

 

WIFI och användning av appen.

Det är naturligt att man vill vara utomhus i verksamheten när man tittar på fåglar. Flaxdax har gett stöd för användning av appen offline. För att kunna göra det krävs det dock att man har WIFI-access första gången man loggar in i appen.

 

Leveranser

8 app-licenser för 8 användare av Flaxdax per förskola.
Utskrivbart läromaterial i A4 format (PDF).
Lärotips – Dokumentation för hur materialet och appen kan användas som en del av verksamheten i förskolan.
Kostnadsfri mailsupport till info@flaxdax.com.
Buggrapportering och åtgärd av upptäckta buggar.
Pris (ej moms) 1500 SEK*
*För ytterligare licenser tillkommer 190 kr per licens i form av en engångskostnad. Samtliga priser är
en engångskostnad.

 

Kontaktpersoner

Beställning & fakturafrågor
info@flaxdax.com eller goran.alm@gmail.com

 

Playful Waves AB
Stockholm