Om Björktrast

Björktrasten är den vanligaste trasten i Sverige. Man ser den oftast i stadens parker, på gräsmattor och i skogsbryn. Björktrasten är en långstjärtad och ganska robust trast. Fågelns nacke, övergump samt huvud är gråa, medan dess skuldror samt övre delen av ryggen är bruna och den har ett fläckigt bröst. Visar upp en ljusgrå övergump när den flyger bort efter att ha skrämts iväg. Björktrastens längd är 22–27 cm och den har ett vingspann på 39–42 cm. Kraxar lite skatlikt.

 

Björktrasten föredrar att äta daggmask men äter också många andra sorters smådjur, som till exempel insekter och spindlar. Den brukar ofta ta sin föda ute på öppna fält såsom gräsmattor eller liknande. Under höst- och vintermånaderna äter den oftast olika bär såsom enbär och lingon m.m.

 

Miljö

Buskmark

Gräsmark

Park

Skog

migration

Delvis flyttfågel

säsong

Vår - höst

Björktrast fågel

Visste du att?

Björktrasten är en kaxig trast som försvarar våldsamt sina ägg och ungar om någon kråka eller skata kommer för nära. Gör utfall mot förövaren under ljudligt skränande.Upptäck fler fåglar

Skäggdopping bild
Skäggdopping
Näktergal bild
Näktergal
Gulsparv bild
Gulsparv