Om Bofink

Sveriges vanligaste fågel tillsammans med lövsångaren. Den vuxna hanen skiljer sig från honan genom att pannan är svart vid näbbroten medan resten av huvudet är gråblått. Vidare är hanen rödbrun på halsen och på bröstet. Till skillnad från hanen så har honan en mer färgsvag fjäderdräkt som går i gråbrunt på bröstet och på ryggen. På vingen finns några vita vingband och stjärten har vita kanter. Bofinken är stor som en gråsparv, men smalare och har även en längre stjärt. Den mäter 14–16 cm och har ett vingspann på 25–29 cm.

 

Bofinken är en ganska orädd fågel och ses ofta i trädgårdar, parker och i skogen. Bofinken kvittrar med en omisskännlig sång som är snabb och kraftig och som avslutas med en knorr.

 

Miljö

Buskmark

Park

Skog

migration

Flyttfågel

säsong

Vår - höst

Bofink fågel

Visste du att?

Är mycket vanlig i Sverige med nästa 10 miljoner häckade par. Finns i hela landet med undantag av de högsta fjällen.Upptäck fler fåglar

Gråsparv bild
Gråsparv
Större hackspett bild
Större hackspett
Stare bild
Stare