Om Bofink

Sveriges vanligaste fågel tillsammans med lövsångaren. Den vuxna hanen skiljer sig från honan då pannan är svart vid näbbroten medan resten av huvudet är gråblått. Sedan är den rödbrun på halsen och på bröstet. Till skillnad från hanen så har honan en mer matt färg i brungrått på bröstet. Bofinken är rätt stor, som en gråsparv, men smalare och har även en längre stjärt. Den mäter 14–16 cm, och har ett vingspann på 25–29 cm.

 Bofinken är en ganska orädd fågel och kan ofta ses i trädgårdar, parker och i skogen. Bofinken kvittrar med en omisskännlig sång som är snabb och kraftig, och som avslutas med en knorr.

 

Miljö

Buskmark

Park

Skog

migration

Flyttfågel

säsong

Vår - höst

Bofink fågel

Visste du att?

Är mycket vanlig i Sverige med nästa 10 miljoner häckade par. Finns i hela Sverige med undantag av de högsta fjällen.