Om Fasan

Fasanen finns vid åkrar och ängar. Denna fågel ser ut som en stor höna med lång stjärt. Hanen har mycket färg på huvudet men inte honan. När den blir skrämd flyger den uppåt med ett skarpt läte och ett kraftig vingbrus.

 

Fasanen är en fågel som härstammar från Asien, där den i det stora hela lever i området väster om Kaspiska havet och österut i Sydostasien samt vid kusten utmed Japanska havet. Fasanen har till dagens datum introducerats till stora delar av världen. Fågelarten förekommer numera i sydöstra Europa och genom Centralasien till Japan och Taiwan. 

 

Precis som många andra hönsfåglar har fasanen nakna hudområden på huvudet. Däremot saknar den kam och fladdrande flikar som höns har. Hanarna kan bland annat kännas igen på sina fjädertofsar uppe på hjässan. Hanen har en till stor del brungul fjäderdräkt med huvudet och halsen i en skinande grönblå färg. Fasanen kan variera i längd, och brukar bli mellan 53 – 85 cm lång. De har ett vingspann på 70 – 90 cm. 

Miljö

Buskmark

Jordbruksmark

migration

Stannfågel

säsong

Året runt

Fasan fågel

Visste du att?

Fasanen tycker om att vara i lundar och täta snår, gärna att de omges av öppna ängar och fält som gärna nära vatten. Under dagtid håller de sig normalt på marken. Fasanen brukar ofta smyga runt buskar för att leta mat. De äter insekter, maskar, bär och frön av olika slag. Framåt kvällskvisten letar det upp en lämpligt träd där de övernattar.

 

Fasanhanarna lever i månggifte och under häckningsperioden kan de vara väldigt stridslystna. Deras bo består av en uppskrapning i marken. Det brukar oftast kompletteras med växtdelar. Honan lägger omkring 17 olivfärgade ägg. Dessa ruvar hon varsamt i ca 25 dygn.

Fasanen är dessvärre en uppskattad fågel bland jägare. Jägarna använder hundar för att underlätta jakten. 

 Upptäck fler fåglar

Grönfink bild
Grönfink
Näktergal bild
Näktergal
Trana bild
Trana