Om Gräsand

Gräsanden finns nära vatten och är den allra vanligaste andfågeln. Hane och hona skiljer sig mycket åt. Hanen känns lätt igen på sin färggranna fjäderdräkt, medan honan har en brun fjäderdräkt. Gräsanden stannar gärna över vintern så länge det inte blir för kallt. Under sommartid får hanen honans bruna fjäderdräkt en s.k. eklipsdräkt.Gräsand är en stor fågel på omkring 55 – 60 cm. Den har ett vingspann på mellan 81 – 95 cm. Huvudet är stort och fågeln har en lång och kraftig näbb och kort stjärt. Gräsanden har en blå vingspegel med både ett svart och ett vitt band. Dess ben är antingen gula eller gulröda. Honan har en orange näbb med mörkgrå näbbrygg.

Miljö

Gräsmark

Stad

Vatten

migration

Delvis flyttfågel

säsong

Året runt

Gräsand fågel

Visste du att?

Gräsanden är en allätare och äter därför ofta det som finns tillgängligt. Födan varier beroende på exempelvis vilken fas i häckningen fågeln är i, hur mycket mat som finns att tillgå och konkurrens om mat från andra gäss och fåglar. Gräsanden äter framför allt skalbaggar, flugor, snäckor, fjärilar, nattsländor, kräftdjur, maskar men också andra ryggradslösa djur. Den äter också olika frön och växter. Under flytten på hösten och under vintern äter den mest växter. Gräsanden hittar sin mat genom att snappa med näbben eller genom att sträcka hals och huvud ner i vattnet och med stjärten i vädret beta av de växter den kommer åt.

 

Gräsanden är en vida spridd fågelart och finns i gränslandet mellan Europa och Asien samt i Nordamerika. De finns framför allt i de mer tempererade områdena. Fågeln har också introducerats till ett antal områden i både Australien och Nya Zeeland. Fläckand och svartand är två fåglar som gräsanden är nära släkt med. Upptäck fler fåglar

Vigg bild
Vigg
Lövsångare bild
Lövsångare
Kråka bild
Kråka