Om Gråtrut

Gråtrut är en havsfågel inom familjen måsfåglar. Hittas oftast vid kusten och större sjöar också vid soptippar.

 

Gråtruten är en stor mås, men ljusgrå rygg och på vingarnas ovansidor. Svartmönstrade vingspetsar. Den har en kraftig gul näbb med en röd fläck på undernäbben och dess fötter är vanligtvist grårosa. Gråtruten liknar fiskmåsen men är större och mer robust, den har även bredare vingar och en kraftigare näbb. Gråtruten är mellan 55 – 67 cm lång och har ett vingspann på 140 – 155 cm.

Miljö

Jordbruksmark

Skärgård

Stad

Vatten

migration

Delvis flyttfågel

säsong

Året runt

Gråtrut fågel

Visste du att?

Gråtruten äter det den får tag på och är lite av en allätare. Den äter allt från fisk, fiskavfall, kräftor och musslor, till maskar, insekter, fågelägg och fågelungar. Om den vistas i städer äter de framför allt bortkastad mat och söker gärna efter ätbart på avfallsanläggningar.Upptäck fler fåglar

Kanadagås bild
Kanadagås
Hussvala bild
Hussvala
Talgoxe bild
Talgoxe