Om Gulsparv

Gulsparv är en stor och långstjärtad sparv inom familjen fältsparvar och påträffas över stora delar av Europa samt i Väst- och Centralasien.

 

Den vuxna hanen har ett gult huvud, med en streckad brun rygg, kastanjebrun övergump och gul undersida. Jämfört med hanen är den vuxna honan betydligt mindre kontrastrik och mer brun i färgen. Honan saknar även det gula huvudet, men har vissa tydliga ljusgula partier som exempelvis strupen. Under vintern liknar hanen och honan varandra betydligt mer. Gulsparven är mellan 15,5 – 17 cm lång och har ett vingspann på 23 – 30 cm.

 

Den ses ofta vid hagar, ängar och gärna där det finns hästar. Gulsparvens sång är lätt att lära sig då den kan beskrivas så här: ”en.., två.., tre.., fyr.., fem.., sex.., sjuuuu”, där sjuuu har en lägre tonhöjd än de övriga.

Miljö

Buskmark

Jordbruksmark

migration

Delvis flyttfågel

säsong

Året runt

Gulsparv fågel

Visste du att?

Gulsparvens sång hörs ganska långt och då kan man se en hane med mycket gult på huvudet sjunga från toppen av en buske. Födosöker gärna på stubbåkrar efter skörden för att äta spillfrö.Upptäck fler fåglar

Knipa bild
Knipa
Sädesärla bild
Sädesärla
Svartvit flugsnappare bild
Svartvit flugsnappare