Om Hussvala

Hussvala är en fågel som tillhör familjen svalor. Den är en flyttfågel som häckar i Europa och Nordafrika samt i de tempererade delarna av Asien. Den övervintrar även i södra delen av Afrika samt tropiska Asien. Hussvalans huvud, rygg, vingar och den korta kluvna stjärten är blåsvarta, medan undersidan är vit, vilket inkluderar undersidan av vingarna. En vuxen hussvala är ungefär 13 cm lång och har ett vingspann på 26 – 29 cm. 

 

Den ses ofta vid ängar och sjöar och livnär sig av insekter som den skickligt fångar i flykten. Under vintern flyttar den till ett klimat där det finns en stor mängd flygande insekter. 

 

Miljö

Jordbruksmark

Vatten

migration

Flyttfågel

säsong

Vår - höst

Hussvala fågel

Visste du att?

Svalorna lever på insekter som de fångar i luften med stor akrobatisk flygskicklighet. Boet byggs av lerjord som de hämtar i någon pöl med lagom uppblött lera.Upptäck fler fåglar

Knipa bild
Knipa
Nötväcka bild
Nötväcka
Näktergal bild
Näktergal