Om Kaja

Om det sitter en fågel på skorstenen så är det nog en kaja. Kaja tillhör familjen kråkfåglar som påträffas runt om i Europa, västra Asien samt i Nordafrika. Den blir runt 34-39 cm lång med ett vingspann på 64–73 cm. Den har en svart fjäderdräkt med grått på nacken och tydligt ljusa ögon. Precis som kråkor så är kajan en social fågel och kommunicerar med läten.

 

Kajan umgås ofta i en stor flock med en komplex social struktur och samlas gärna kring stadens kyrkor och andra höga hus. Man kan även stöta på den på åkrar i landsbygden. Den är en allätare som äter det den kan få tag på, många olika sorters växtdelar och ryggradslösa djur, liksom avfall som den kan hitta i städer. Kajans läte kan beskrivas som ett: kja.. kja..

Miljö

Jordbruksmark

Stad

migration

Delvis flyttfågel

säsong

Året runt

Kaja fågel

Visste du att?

Kajan finns ofta kring kyrkor och andra torn. Flyger gärna på kvällen i stora flockar .