Om Kaja

Om det sitter en fågel på skorstenen så är det nog en kaja. Kaja tillhör familjen kråkfåglar som påträffas runt om i Europa, västra Asien samt i Nordafrika. Den blir runt 34 – 39 cm lång med ett vingspann på 64 – 73 cm. Den har en svart fjäderdräkt med grått på nacken och tydligt ljusa ögon. Precis som kråkor så är kajan en social fågel och kommunicerar med läten.

 

Kajan umgås ofta i en stor flock med en komplex social struktur och samlas gärna kring stadens kyrkor och andra höga hus. Man kan även stöta på den på åkrar i landsbygden. Den är en allätare som äter det den kan få tag på, många olika sorters växtdelar och ryggradslösa djur, liksom avfall som den kan hitta i städerna. Kajans läte kan beskrivas som ett: kja.. kja..

Miljö

Jordbruksmark

Stad

migration

Delvis flyttfågel

säsong

Året runt

Kaja fågel

Visste du att?

Kajan finns ofta kring kyrkor och andra torn. Flyger gärna på kvällen i stora flockar.Upptäck fler fåglar

Gulsparv bild
Gulsparv
Talgoxe bild
Talgoxe
Kaja bild
Kaja