Om Näktergal

Anländer till Sverige i mitten av maj. Nattsjungande med stark och varierad sång. Kan höras på mycket långt håll på vindstilla nätter. Kanske svår att känna igen på utseendet men den rödbruna stjärten är nog det bästa kännetecknet, förutom sången.

Miljö

Buskmark

migration

Flyttfågel

säsong

Sommar

Näktergal fågel

Visste du att?

Hör till de fåglar med den kraftigare sångrösten. Kan höras flera kilometer under gynsamma förhållanden.Upptäck fler fåglar

Fasan bild
Fasan
Knipa bild
Knipa
Gulsparv bild
Gulsparv