Om Ormvråk

Ormvråken är en rovfågel som håller till nära skog och över öppen mark. Fågeln är mest brunfärgad och oftast ganska mörk. Ormvråken sitter gärna på staketstolpar längs våra vägar. Den flyger gärna också runt i cirklar högt upp i luften och låter som en jamande katt.

 

Ormvråken är en medelstor hökfågel med breda vingar. Den har kort hals och en relativt lång stjärt. Fågeln är 45 – 58 cm lång med ett ganska imponerande vingspann på 110 – 132 cm. Den vägen ungefär 1 kg.

 

Ormvråkens fjäderdräkt kan variera ganska mycket från fågel till fågel. I de flesta fall är dräkten brun med ett spräckligt mönster. Några fåglar är mer gulbruna eller nästan vitspräckliga till färgen. Ormvråkens stjärt är randig med små band. Ögat är antingen mörkbrunt eller helt gult. Undersidan av dess vingarna har oftast en ljusare färg än övriga delarna på fågeln.

Miljö

Buskmark

Jordbruksmark

Skog

migration

Flyttfågel

säsong

Vår - höst

Ormvråk fågel

Visste du att?

Ormvråken har ett mycket stort utbredningsområde i den så kallade palearktiska regionen. Detta område sträcker sig hela vägen från Azorerna västerut till Mongoliet i öst. Större delen av fåglarna är flyttfåglar. På vintern tar de sig framför allt till sydöstra Afrika, norra Afrika, Främre Orienten och Indien. Ormvråken är inte höjdrädd och kan häcka på platser som ligger upp till 2500 meter över havet.

 

Ormvråken tycker om att vistas i skog som ligger nära åkrar, sjöar, hyggen eller myrar. Oftast syns ormvråken i uppbrutna landskap som har många träddungar.

 

Ormvråken brukar bygga sin bo likt en plattform som är omkring 1 meter i diameter stort. De placerar sina bon på höga höjder i exempelvis stora träd. Honan lägger färre ägg än de flesta fåglar, endast mellan 2 – 4 stycken i april eller maj månad. Båda föräldrarna turas sedan tillsammans om att ruva äggen i omkring 35 dygn för att sedan ta hand om ungarna efter kläckning. Efter ungefär 50 dygn är ungarna redo för flygtur. Om det skulle vara brist på mat kan ormvråken, likt andra rovfåglar, döda den svagaste ungen för att ge mat till den starkare ungen.Upptäck fler fåglar

Fisktärna bild
Fisktärna
Sädesärla bild
Sädesärla
Kanadagås bild
Kanadagås