Om Stare

Svart med gul näbb och har ganska kort stjärt vilket skiljer den från koltrasten vilken den annars liknar. Har glänsande svarta fjädrar med vita prickar på våren. Staren är nästan aldrig ensam utan uppträder i mindre eller större flockar. Kan samlas på höstarna i jätteflockar. Har många olika läten då den är bra på att härma andra fåglar.

Miljö

Buskmark

Jordbruksmark

Strandäng

migration

Flyttfågel

säsong

Vår - höst

Stare fågel

Visste du att?

På höstarna samlas starar i riktigt stora flockar. Det kan var 100 000 individer i en flock som då likar ett mörkt moln och som antar olika former hela tiden.Upptäck fler fåglar

Skäggdopping bild
Skäggdopping
Ladusvala bild
Ladusvala
Gulsparv bild
Gulsparv