Om Storskarv

Storskarven är en stor svart fågel med gult kring näbbrotens nedre del. Den håller gärna näbben lite uppåt när den simmar. Storskarven är en väldigt bra dykare. Flyger ibland ensam eller i små flockar och då flyger den gärna på rad. Storskarven bor i kolonier på öar där träden dör av deras spillning. Ibland behöver den torka vingarna i solen och sitter då på en klippa med vingarna utfällda.

Storskarven finns på alla kontinenter i världen förutom Antarktis och Sydamerika. Den förekommer både i inlandet och vid kusten, och delas upp i ett antal underarter. Många av de nordligaste storskarvarna är flyttfåglar medan en del drar sig undan när is och hårt väder slår till. Andra är stannfåglar helt och hållet.

Miljö

Skärgård

Vatten

migration

Flyttfågel

säsong

Vår - höst

Storskarv fågel

Visste du att?

Storskarven gillar många typer av vatten, både salt, sött och bräckt. De äter till stor del fisk men tar sig ibland även friheten att äta kräftdjur, groddjur, blötdjur och till och med fågelungar. Storskarven hittar framför allt sin mat på botten av grundare vatten. De syns ofta tillsammans med andra fågelarter under häckningsperioden. Storskarvens bo är byggt av pinnar och tång som placeras inuti träd eller på branta klippavsatser. Honan lägger omkring 4-5 ägg varje år men båda föräldrarna hjälps åt med både ruvning och matning.

 

Som fullvuxen är Storskarven omkring 80 – 95 cm lång med ett imponerande vingspann på mellan 130 – 160 cm. Den väger ungefär 2,5 kg vilket är tyngre än många andra fåglar. Hanen är en aning större än honan. Skarven är osmidig när det kommer till att röra sig på marken och den är heller ingen duktig flygare. Däremot är den en skicklig simmare och fiskare, vilket den drar nytta av. Upptäck fler fåglar

Gråtrut bild
Gråtrut
Storskrake bild
Storskrake
Storskarv bild
Storskarv