Om Tofsvipa

Tofsvipan kommer mellan mars och april och flyttar sedan på hösten. Den finns ofta på åkrar och strandängar. Tofsvipan är svart och vit och har även en tofs, som namnet visar. När den flyger kan man se att den har ganska breda, rundade vingar. De flesta tofsvipor är flyttfåglar och övervintrar lång söderut, exempelvis i norra Indien, norra delen av Afrika och sydöstra Kina. När det flyttar så sker det oftast dagtid tillsammans i stora flockar. I västra Europa stannar fågeln över vintern.

 

Tofsvipan tillhör arten vadare. Detta eftersom den tycker om att vada i exempelvis översvämningsmark, jordbruksmark nära sjöar och andra fuktiga områden. Honan lägger omkring fyra ägg som den placerar i en grop i marken. Ovanligt nog är ungarna självständiga nästan direkt efter kläckning, men föräldrarna håller ett vakande öga på dem. Efter omkring 40 dagar är de redo att flyga. 

Miljö

Jordbruksmark

Strandäng

migration

Flyttfågel

säsong

Vår - höst

Tofsvipa fågel

Visste du att?

När häckningsperioden är slut bildar tofsvipan stora flockar. Dessa flockar lever tillsammans under hösten och vintern. De äter framför allt ryggradslösa djur så som daggmaskar och insekter. De brukar stampa med fötterna i marken för att få maskarna att börja röra sig i jorden.

 

Tofsvipan börjar för det mesta häcka för första gången när den är två år gammal. Hanen krafsar upp ett antal gropar direkt på marken. Honan får sedan välja en av dessa gropar som blir boplats åt ungarna. Äggen har ett bra kamouflage, med varierande stora bruna fläckar med ljusbrun eller ljusgrön botten. Om boet blir angripet av inkräktare försvarar föräldrarna det aggressivt och hängivet. De flyger då ner mot inkräktarna och ljuder ett skarpt skriande ljud. Fågeln lägger oftast bara en kull med ungar, om inte första kullen misslyckas.Upptäck fler fåglar

Rödhake bild
Rödhake
Kanadagås bild
Kanadagås
Koltrast bild
Koltrast