Fågelapp för förskolor

Fågel app barn
Fågelskådning app barn fåglar
Fågelskådning app barn

“Vi har redan sett ett stort intresse för fåglar som finns i närheten runt förskolan. Genom att Flaxdax är så lätt att använda och att ta med sig ut, är den till stor hjälp för oss pedagoger. Vi kan varmt rekommendera Flaxdax till andra förskolor.”

 

Eva Sjögren, Brunna förskola, Ekerö 

Hur kan man använda appen i förskolan?

Nedan följer några förslag på hur man som förskolepedagog kan jobba med appen Flaxdax i förskolan.

 

Tema eller projektarbete om fåglar inomhus

Ett bra första steg till att lära sig känna igen olika fåglar i naturen är att förbereda sig genom att i förväg titta på bilderna av fåglar och lära sig namnen. Alltså kan man samla barngruppen kring en läsplatta med Flaxdax och prata om några utvalda fåglar.

 

   Hur ser de ut?

   Hur stora är de?

   Vad har de för läte?

   Är det någon som har sett en …. någon gång?

   Var skulle man kunna se en ….. någonstans?

 

Låt barnen leka och navigera i appen, lyssna sedan på deras iakttagelser och berättelser. Prata tillsammans om speciella kännetecken som man kan titta efter. En blåmes har blått på hjässan – det har inte talgoxen, men båda har gult på magen och är nästan lika stora. Talgoxen har ett svart streck på bröstet och ner över magen.

 

Låt barnen rita några fåglar. Om det är vinter kan förskolan kanske sätta upp ett fågelbord utomhus med fågelfrö och talgbollar som barnen kan iaktta genom ett fönster. Kanske får fågelbordet ett ovanligt besök.

 

Tema eller projektarbete om fåglar ute på promenad

Välj ut en miljö där vissa fåglar förväntas finnas, en liten sjö, en park eller en skogsdunge. Lär barnen att stå eller sitta stilla en stund och lyssna om det finns någon fågelsång. Gå långsamt och uppmärksamt mot ställen där det verkar uppehålla sig fåglar. Låt barnen föreslå vad som ses. Gör en paus och samla barnen runt appen Flaxdax. Diskutera med bilder och läten som jämförelse om det går att artbestämma fågeln. När ni tillsammans kommit fram till den rätta fågeln kan barnen markera den som hittad.

 

Upprepa om det finns mer att titta på och försöka känna igen.

 

När gruppen är hemma igen kan ni starta appen och gå igenom de fåglar som blev markerade som hittade och försöka minnas vad ni såg och var observationen gjordes.

 

Gör en utskrift av de markerade fåglarna, skriv var och när observationen gjordes. Sätt upp listan tillsammans med barnens fågelteckningar på gruppens projekttavla.

 

Fortsätt arbetet med liknande utflykter vid flera senare tillfällen och jämför de nya utskrifterna med de gamla. Blev det några nya arter kryssade? Har fler arter kommit tillbaka av flyttfåglarna?

 

Håll fågelintresset levande under flera delar av dagen genom spontana samtal, reflektioner, funderingar och närstudier tillsammans med barnen.

 

Flaxdax app ikoner fågelskådning

Förteckning över ikoner som förekommer i appen Flaxdax.